Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2020

19:33

October 19 2019

22:12
0242 a045
Reposted fromkinu kinu viapoppyseed poppyseed
22:05
0491 5e1c
fitness is my passion
Reposted fromikari ikari viatoffifee toffifee
22:04
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapolciak polciak
22:03
8666 97b3
Reposted fromzie zie viapolciak polciak

July 13 2019

22:36
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viatoffifee toffifee
22:32
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatoffifee toffifee
22:31
1026 15d4
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatoffifee toffifee
22:30
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viatoffifee toffifee
22:29
9847 5101 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatoffifee toffifee
22:28
9654 79d1 500
Reposted fromregcord regcord viatoffifee toffifee
22:28
7803 438d
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viatoffifee toffifee
22:27
9477 4428 500
Reposted fromoll oll viapolciak polciak

July 10 2019

10:39
7003 3121 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
10:29
10:26
5357 873e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaillustrious illustrious
10:04
5259 c30a
10:01
4682 6fab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
10:01
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
10:00
4425 553b 500
Reposted fromoll oll viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl