Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

12:56
Reposted fromshakeme shakeme viatoffifee toffifee
12:56
Reposted fromtriadwarrior triadwarrior viatoffifee toffifee

October 29 2018

19:51
4986 e1a5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaapatyczna apatyczna
19:50
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaapatyczna apatyczna
19:43
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viatoffifee toffifee
19:31
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
19:18
2603 5e35 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
19:18
Reposted fromshakeme shakeme viapoppyseed poppyseed
19:18
Reposted fromshakeme shakeme viapoppyseed poppyseed
19:18
5356 33fa 500
Reposted fromZircon Zircon viatoffifee toffifee
18:58
1039 d80a 500
Reposted fromoll oll viatoffifee toffifee
18:57
18:57
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viatoffifee toffifee
18:57
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
18:56
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viatoffifee toffifee
18:54
5613 0a88 500
Reposted fromnutt nutt viapoppyseed poppyseed
18:53
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
18:53
7958 8718
Reposted frommisieq misieq viapoppyseed poppyseed
18:53
2333 a7d7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapoppyseed poppyseed
18:49
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl