Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

12:57
Reposted frompffft pffft viatoffifee toffifee
12:52
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
12:51
3745 4141
Reposted fromkreatura kreatura viaczarnemajtki czarnemajtki
12:51
12:51
4656 1e6b
Reposted fromcalifornia-love california-love viatoffifee toffifee
12:51
6034 6f7a 500

August 02 2018

08:10
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viatoffifee toffifee
08:00
6693 a6c1 500
Reposted frompffft pffft viatoffifee toffifee
07:59
07:59
07:54
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaxannabelle xannabelle
07:54
6894 70a9
Reposted fromEkran Ekran viatoffifee toffifee
07:54
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viatoffifee toffifee
07:54
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxannabelle xannabelle
07:53
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatoffifee toffifee
07:45
0202 f949 500
Reposted fromqb qb viatoffifee toffifee
07:45
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
07:45
0646 fd0c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatoffifee toffifee
07:44
4805 7fff 500
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
07:43
7946 7b35
Reposted fromzungud zungud viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl