Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2019

12:33
6096 bc64 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadiedrunk diedrunk
12:32
8154 0948 500
Reposted fromcleanout cleanout viatoffifee toffifee
12:31
0125 c597 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatoffifee toffifee
12:30
7980 0d3b 500
12:26
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viaCarmila Carmila
12:25
5837 6fe9 500
Reposted fromsoftboi softboi viatarczyn tarczyn
12:23
4530 7a83 500
12:23
4520 7c72 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatoffifee toffifee
12:10
6206 faf5 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viatarczyn tarczyn
12:09
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viatoffifee toffifee
12:08
6038 183a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatoffifee toffifee
12:07
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viatake-care take-care
12:06
9953 5441 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viatoffifee toffifee
12:04
8113 b815 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viatoffifee toffifee
12:00
7703 9aa0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatake-care take-care
12:00
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
11:58
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczarnemajtki czarnemajtki
11:57
Są takie osoby, które myśląc czy mówiąc o mnie, stwierdzają: "kiedyś ją dobrze znałem". Nieprawda. Jeśli kiedykolwiek znałbyś mnie dobrze, to nasze drogi nigdy by się nie rozeszły. Odchodzę z życia innych zazwyczaj z tego samego powodu - ktoś miał dość czasu, żeby mnie poznać, ale wciąż nie wie jaka jestem, moje zachowanie ocenia zupełnie nietrafnie i nie potrafi mnie zrozumieć. Jeśli kiedyś znałbyś mnie dobrze - możesz być pewny - znałbyś mnie do dziś.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
11:57
"Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami,  które szkoda wyrzucić,  bo wciąż pamięta się, że były wygodne."

— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viatake-care take-care
11:56
4165 34c4 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl